Aktualności i wydarzenia

Informacja dotycząca składek

PZiTS O/W informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w PZITS (…)

OD DNIA 1 LIPCA 2012 r obowiązują nowe  kwoty składek członkowskich PZITS

dla członka zwyczajnego  10 zł/ m-c co w skali roku wynosi 120 zł

dla emeryta, rencisty, studenta  składka w wysokości 4 zł/m-c co w skali roku wynosi 48 zł

 

nr konta bankowego Bank Zachodni WBK

75 1500 1777 1217 7007 0427 0000

PROSIMY o terminowe wpłacanie składek.

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl